Moesbakken 2017


Brugertilfredshedsundersøgelsen for Børnehuset Moesbakken,

må ikke offentliggøres pga. for lav svarprocent.